abacon group – Wissen vernetzt.®

Zertifizierungen • TÜV-Cert-zertifiziert
 • nach DIN EN ISO 9001:2015
  Pers-Cert-Zertifizierung

 • KIWA International Cert GmbH
 • Sicherheitszertifikat VCA
  abacon group SCC Zertifizierung • KIWA International Cert GmbH
 • DIN EN ISO/IEC 27001:2017
  abacon group DIN EN ISO Zertifizierung